ხაშურის მუნიციპალიტეტი
khashuri Municipality City Hall
(368) 24 15 02
ცხელი ხაზი
იწყება წყლისა და წყალარინების სისტემის მშენებლობა
იწყება წყლისა და წყალარინების სისტემის მშენებლობა
ხაშურში მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსი გაიხსნა
ხაშურში მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსი გაიხსნა

 

          http://khashuri.gov.ge/files/uploads/3e0ba417-07be-469e-a983-2f2aae1a4569.jpg

http://khashuri.gov.ge/files/uploads/მუზეუმი.pdf

http://khashuri.gov.ge/files/uploads/მუზეუმი-დანართი.docx

http://khashuri.gov.ge/files/uploads/ბიბლიოთეკა.pdf

http://khashuri.gov.ge/files/uploads/ბიბლიოთეკა-დანართი.docx

http://khashuri.gov.ge/files/uploads/გაზეთი.pdf

http://khashuri.gov.ge/files/uploads/გაზეთი-დანართი.docx

http://khashuri.gov.ge/files/uploads/სკოლისგარეშე-სახელოვნებო.pdf

http://khashuri.gov.ge/files/uploads/სკოლისგარეშე-სახელოვნებო-დანართი.docx

http://khashuri.gov.ge/files/uploads/ხელოვნების განვითარება.pdf

http://khashuri.gov.ge/files/uploads/ხელოვნების_განვითარება-დანართი.docx

http://khashuri.gov.ge/files/uploads/სარიტუალო_სასაფლაოები_2021_დანართიN1.pdf

http://khashuri.gov.ge/files/uploads/სასაფლაოები.pdf

http://khashuri.gov.ge/files/uploads/ცვლილებებით, დასუფთავება (1).pdf

http://khashuri.gov.ge/files/uploads/ცვლილებებით, უსაფრთხო.pdf

http://khashuri.gov.ge/files/uploads/რელიგიური.pdf

http://khashuri.gov.ge/files/uploads/რელიგიური__პროგრამა-2021_ახალი.pdf