ხაშურის მუნიციპალიტეტი
khashuri Municipality City Hall
(368) 24 15 02
ცხელი ხაზი
იწყება წყლისა და წყალარინების სისტემის მშენებლობა
იწყება წყლისა და წყალარინების სისტემის მშენებლობა
ხაშურში მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსი გაიხსნა
ხაშურში მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსი გაიხსნა

 

 ხაშურის მუნიციპალიტეტში ფიზიკური აღზრდის  ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში, ხაშურის მუნიციპალიტეტის  დაფინანსებით, ხაშურის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს კომპლექსური სასპორტო სკოლა, სადაც, ყველა მსურველისთვის, სწავლება უსასყიდლოდ  მიმდინარეობს სპორტის 12 ძირითად სახეობაში.  ადგილობრივი თვითმმართველობა აღნიშნული პროგრამით ხელს უწყობს მოზარდთა ფიზიკურ გაჯანსაღებას, პერსპექტიული სპორტსმენების გამოვლენას და მომზადებას ეროვნული ნაკრებისთვის. ამასთანავე, ქმნის და ავითარებს სპორტის სხვადასხვა სახეობებისათვის მატერიალურ–ტექნიკურ საწვრთნელ ბაზებს.

http://khashuri.gov.ge/files/uploads/ფიზიკური აღზრდა.pdf

http://khashuri.gov.ge/files/uploads/ფიზიკური_აღზრდა-დანართი.docx


სპორტულ ღონისძიებათა პროგრამის მიზანია სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება, საერთაშორისო და საქართველოს ჩემპიონატებში წარმატებული სპორტსმენების წახალისება. პროგრამის ძირითადი ღონისძიებებია მასობრივ სპორტულ ღონისძიებებში პირველობებსა და ჩემპიონატებში მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელთა მონაწილეობა, მუნიციპალიტეტში სპორტული ღონისძიებების ჩატარება რესპუბლიკურ ტურნირებზე სპორტსმენთა მივლინება სასწავლო საწვრთნელი და ფიზიკური მომზადებისათვის შეკრებების მოწყობა სპორტსმენთა წახალისება სპორტული ღონისძიებებისათვის მატერიალურ ტექნიკური ხელშეწყობა.

http://khashuri.gov.ge/files/uploads/1.სპორტი-2021.doc

http://khashuri.gov.ge/files/uploads/2._სპორტის_ცხრილი.xlsx

http://khashuri.gov.ge/files/uploads/სპორტი, კულტურა,ახალგაზრდული.pdf