ხაშურის მუნიციპალიტეტი
khashuri Municipality City Hall
(368) 24 15 02
ცხელი ხაზი
იწყება წყლისა და წყალარინების სისტემის მშენებლობა
იწყება წყლისა და წყალარინების სისტემის მშენებლობა
ხაშურში მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსი გაიხსნა
ხაშურში მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსი გაიხსნა

 

ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის დაქვემდებარებაში მყოფი არასამეწარმეო

(არაკომერციული) იურიდიული პირები

 1. ა(ა)იპ „ხაშურსერვისი“-დირექტორი ნუგზარ ცხოვრებაძე

Tel:(0 368) 24 35 57

 2. ა(ა)იპ „ხაშურის მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკა“-

დირექტორი მარინე დიდებულიძე

Tel:(0 368) 24 53 17

 3. ა(ა)იპ „ხაშურის სამუსიკო სკოლების გაერთიანება“-მმართველი ლალი რუხაძე

Tel:(0 368)24 30 23

 4. ა(ა)იპ გაზეთი „ხაშურის მოამბე“- დირექტორი გიორგი გოგალაძე

Tel:(0 368) 24 30 27

 5.ა(ა)იპ „ხაშურის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“-

დირექტორი დავით ჩიქოვანი

 Tel:(0 368) 24 15 06; 24 00 32

 6. ა(ა)იპ „ხაშურის მუნიციპალიტეტის სამუზეუმო გაერთიანება“-

მმართველი თამაზ ლაცაბიძე

Tel:(0 368) 24 21 08

 7 ა(ა)იპ „ხაშურის კომპლექსური სასპორტო სკოლა“-დირექტორი ივანე ხარაზიშვილი

Tel:(0 368) 24 23 22

 9 ა(ა)იპ „ხაშურის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების - საბავშვო ბაღების

გაერთიანება“-დირექტორი თათია ბროლიძე.

Tel:(0 368) 24 61 91

 10 ა(ა)იპ „კულტურისა და ბავშვთა და მოზარდთა შემოქმედებითი განვითარების ცენტრი“-დირექტორი გიორგი ბოლოკაძე

Tel:(0 368) 24 03 87