ხაშურის მუნიციპალიტეტი
khashuri Municipality City Hall
(368) 24 15 02
ცხელი ხაზი
იწყება წყლისა და წყალარინების სისტემის მშენებლობა
იწყება წყლისა და წყალარინების სისტემის მშენებლობა
ხაშურში მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსი გაიხსნა
ხაშურში მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსი გაიხსნა

 

ახალგაზრდულ ღონისძიებათა პროგრამის მიზანია, არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა. აქტუალურ თემებზე ტრენინგ-სემინარების, კონფერენციების, ფორუმების მოწყობა, სოციალურად დაუცველი ახალგაზრდების დახმარება და ხელშეწყობა განათლების მიღებაში, ხელშეწყობა საერთაშორისო ურთიერთობის გასაღრმავებლად,ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება., ახალგაზრდების ნიჭის თვითრეალიზების ხელშეწყობა, ახალგაზრდული პროექტების მხარდაჭერა, ახალგაზრდა თაობაში შრომის უნარ-ჩვევების გამომუშავება და მათი საზოგადოებრივ საქმინაობაში ჩართვა.

http://khashuri.gov.ge/files/uploads/4._ახალგაზრდული-2021.doc

http://khashuri.gov.ge/files/uploads/სპორტი, კულტურა,ახალგაზრდული.pdf