ხაშურის მუნიციპალიტეტი
khashuri Municipality City Hall
(368) 24 15 02
ცხელი ხაზი
იწყება წყლისა და წყალარინების სისტემის მშენებლობა
იწყება წყლისა და წყალარინების სისტემის მშენებლობა
ხაშურში მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსი გაიხსნა
ხაშურში მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსი გაიხსნა

 

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აღრიცხვასთან და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშემწყობი პროგრამის მიზანია მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების თანადაფინანსებით რეაბილიტაცია, გარე ფასადის რეკონსტრუქცია, სახურავების მოწყობა და სხვა ღონისძიებების გატარება. პროგრამით განსაზღვრულია თანხების განკარგვისა და თანადაფინანსების წესები.

http://khashuri.gov.ge/files/uploads/D-N3.pdf