ხაშურის მუნიციპალიტეტი
khashuri Municipality City Hall
(368) 24 15 02
ცხელი ხაზი
იწყება წყლისა და წყალარინების სისტემის მშენებლობა
იწყება წყლისა და წყალარინების სისტემის მშენებლობა
ხაშურში მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსი გაიხსნა
ხაშურში მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსი გაიხსნა

 

1.ადმინისტრაციული სამსახური

   ხელმძღვანელი - დავით კიკნაძე

    Tel:  577 950 800; 0368 24 3057

2. საბიუჯეტო სამსახური

    ხელმძღვანელი - ლელა მაჭარაშვილი

    Tel: 577954955;  0368 24 20 64

3. იურიდიული უზრუნველყოფის სამსახური

    ხელმძღვანელი - დავით ღვალაძე

    Tel: 599 118 885; 0368 24 3057

4. ზედამხედველობის სამსახური

     ხელმძღვანელი ­- ოთარ მახარაშვილი

    Tel: 577379409; 0368 24 30 60

5. ეკონომიკური განვითარების სამსახური

   ხელმძღვანელი - სერგო ლალიაშვილი

   Tel: 577 951 745; 0368 24 3085

6. ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

    ხელმძღვანელი - გიორგი ცერცვაძე

    Tel: 599 539 652; 0368 24 0249

7. განათლების, კულტრის და სპორტის სამსახური

   ხელმძღვანელი - კონსტანტინე ფრუიძე

   Tel: 595 119 588; 0368 24 27 25

8. სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

    ხელმძღვანელი - მიხეილ ბარბაქაძე

   Tel: 599 777 031; 0368 24 30 34

9. შიდა აუდიტის სამსახური

    ხელმძღვანელი - თამაზ ლომიძე

   Tel: 577 951 781; 0368 24 2706